YUKI MODEL Zabezpieczenie do śrub 10g

Żadna śruba się juz więcej nie poluźni

 • Różna wytrzymałość
 • Do gwintu M36
 • Składniki przyjazne dla środowiska
 • 23,99 zł (239,90 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: poniedziałek, 09 sierpnia
Zamów do dnia: środa, do godz. 05:00.

Na moją listę życzeń

Nr art.: YM-650012, Zawartość: 10 g

EAN: 4260256385740

 • Różna wytrzymałość
 • Do gwintu M36
 • Składniki przyjazne dla środowiska

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: YM-650012
Numer producenta: 650012
Marka (producent): YUKI MODEL
Zawartość: 10 g
Rodzaj produktu: Akcesoria do drukarek 3D

Opis

Zabezpieczenie do śrub zawiera mieszanki tylko label-free (produkty nieopatrzone logo).
Jest to dobre dla środowiska, a także nie ma wpływu na właściwości beztlenowców.

Zabezpieczenie do śrub o wysokiej wytrzymałości nadaje się do gwintów maksymalnie M20 i skrzepnie po około 8-12 minutach.
Zabezpiecznei do śrub o średniej wytrzymałości nadaje się do gwintów maksymalnie M36 i skrzepnie po 10-15 minutach.

Zakres temperatur od -50°C do +150°C.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników YUKI MODEL Zabezpieczenie do śrub 10g

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla YUKI MODEL Zabezpieczenie do śrub 10g

2 recenzje klienta w innym języku

5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
4 (100%)
4 gwiazdki
0 (0%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

4 oceny

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.


Ciekawostki

NASA produkuje pizzę dla astronautów w kosmosie przy użyciu drukarek 3D.