YUKI MODEL Zabezpieczenie do śrub 10g

Żadna śruba się juz więcej nie poluźni

23,99 zł

(2.399,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

wariant: bardzo twarde

Dostawa do wtorek, 5 grudnia, jeśli zamówienie zostanie złożone dzisiaj do 04:45 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Różna wytrzymałość
 • Do gwintu M36
 • Składniki przyjazne dla środowiska

Nr art.: YM-650012, Zawartość: 10 g, EAN: 4260256385740

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: YM-650012
 • Numer producenta: 650012
 • Marka (producent): YUKI MODEL
 • Zawartość: 10 g
 • Rodzaj produktu: Akcesoria do drukarek 3D
Opis

Zabezpieczenie do śrub zawiera mieszanki tylko label-free (produkty nieopatrzone logo).
Jest to dobre dla środowiska, a także nie ma wpływu na właściwości beztlenowców.

Zabezpieczenie do śrub o wysokiej wytrzymałości nadaje się do gwintów maksymalnie M20 i skrzepnie po około 8-12 minutach.
Zabezpiecznei do śrub o średniej wytrzymałości nadaje się do gwintów maksymalnie M36 i skrzepnie po 10-15 minutach.

Zakres temperatur od -50°C do +150°C.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników YUKI MODEL Zabezpieczenie do śrub 10g

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla YUKI MODEL Zabezpieczenie do śrub 10g

2 recenzje klienta w innym języku

4,8 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
6 (75%)
4 gwiazdki
2 (25%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

8 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

  Klienci, którzy nabyli "Zabezpieczenie do śrub 10g", zakupili także: