Formfutura Economy LCD Resin Purple

Uniwersalna żywica dla początkujących

139,00 zł

(139,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 1.000 g

Dostawa do środa, 20 marca

Dostępne po 18 marca

Dlaczego wysyłka potrwa dłużej?

Dlaczego wysyłka potrwa dłużej? Tego produktu aktualnie brak w magazynie, wkrótce będzie ponownie dostępny. Można go teraz zamówić - artykuł zostanie wysłany natychmiast po zaksięgowaniu towaru w magazynie. Zamknąć notatkę

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Doskonałe właściwości drukowania
 • Matowe wykończenie powierzchni
 • Krótki czas utwardzania

Nr art.: FF-ECORESN-PURP-01000, Zawartość: 1.000 g, EAN: 8719956552021

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: FF-ECORESN-PURP-01000
 • Numer producenta: ECORESN-PURP-01000
 • Marka (producent): Formfutura
 • Zawartość: 1.000 g
 • Rodzaj produktu: Resin
 • Źródło światła: LCD, DLP, SLA - Laser
 • Kolor filamentu: Fioletowy
 • Waga netto: 1000 g
Opis

Economy LCD Resin od Formfutura to przyjazna dla początkujących żywica LCD ogólnego przeznaczenia o doskonałych właściwościach drukujących, która może być stosowana na wszystkich drukarkach 3D LCD typu open source w zakresie od 385 do 420 nm. Żywica łączy w sobie dokładność z krótkim czasem utwardzania i tworzy piękne matowe powierzchnie druku.

Możliwe zastosowania:

 • Druk 3D figurek, miniatur i modeli,
 • Druk 3D funkcjonalnych prototypów,
 • Druk 3D końcowych produktów konsumenckich
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów zgodnie z przepisami miejscowymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 205 - zawiera związki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Wymiary szpuli
Pobrane

Pytania i odpowiedzi użytkowników Formfutura Economy LCD Resin Purple

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Formfutura Economy LCD Resin Purple

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Economy LCD Resin Purple", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder