Formfutura Platinum SLA Series Translucent Blue

Żywica do drukarki 3D SLA w przezroczystym niebieskim kolorze

 • Wysoka dokładność
 • Prawie bezwonny
 • Niska absorpcja wody
 • Wysoka dokładność wymiarowa
 • 240,00 zł (48,00 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Przewidywany termin wysyłki: 12.02.2021

Kolor:
 • Formfutura Platinum SLA Series Translucent Blue
 • Formfutura Platinum SLA Series Solide Granite Black
Na moją listę życzeń

Nr art.: FF-PSLA-TLBLUE-0500, Zawartość: 500 g

EAN: 8719956553103

 • Wysoka dokładność
 • Prawie bezwonny
 • Niska absorpcja wody
 • Wysoka dokładność wymiarowa

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: FF-PSLA-TLBLUE-0500
Numer producenta: PSLA-TLBLUE-0500
Marki (producenci): Formfutura
Zawartość: 500 g
Stopień twardości Shore'a: D78
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: LCD, DLP, SLA - Laser
Kolor filamentu: Niebieski

Opis

Seria Formfutura Platinum SLA to uniwersalna żywica fotopolimerowa SLA, która została specjalnie opracowana do wszystkich drukarek 3D SLA, DLP i LCD open source w zakresie od 385 do 405 nm. Nasza żywica Platinum SLA jest prawie bezwonna i drukuje w 3D z niezwykle wysoką dokładnością i bardzo gładką powierzchnią.

Kluczowe cechy

 • Druk 3D w wysokiej rozdzielczości z drobnymi szczegółami
 • Prawie bezwonne przetwarzanie
 • Doskonała stabilność wymiarowa i niski skurcz
 • Niska absorpcja wody
 • Kompatybilny ze wszystkimi drukarkami 3D SLA, DLP i LCD open source w zakresie od 385 do 405 nm

Zastosowanie

 • Figurki i modele
 • Prototypowanie funkcjonalne
 • Produkty konsumpcyjne

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Formfutura Platinum SLA Series Translucent Blue

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

1,0 z 5 gwiazdek
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (100%)

1 ocena

Ciekawostki

Dzięki specjalnym drukarkom 3D jest już możliwe, wyprodukować modele z tytanu, ceramiki, drewna i wielu innych materiałów.