Liqcreate Bio-Med Clear

Przezroczysta żywica o właściwościach biokompatybilnych

533,00 zł

(533,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 1.000 g

Dostawa do wtorek, 26 września, jeśli zamówienie zostanie złożone dzisiaj do 04:45 godz..

Dostępny

Właściwości i zalety

 • Biokompatybilna
 • Stabilna wymiarowo i przejrzysty
 • Czyszczenie za pomocą sterylizacji parowej i środków dezynfekujących

Nr art.: LIQCR-LSGC01000, Zawartość: 1.000 g, EAN: 8720256386155

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: LIQCR-LSGC01000
 • Numer producenta: LSGC01000
 • Marka (producent): Liqcreate
 • Zawartość: 1.000 g
 • Rodzaj produktu: Resin
 • Źródło światła: LCD, DLP, SLA - Laser
 • Kolor filamentu: Transparent
 • Waga netto: 250 g, 1000 g
Opis

Bio-Med Clear to twarda i przezroczysta żywica fotopolimerowa do drukarek 3D DLP, LCD i laserowych.

Po umyciu i utwardzeniu * zgodnie z wytycznymi producenta części wydrukowane za pomocą Bio-Med Clear są biokompatybilne według Liqcreate i przechodzą testy biokompatybilności dla:

 • cytotoksyczności (ISO 10993-5:2009),
 • działania uczulającego (ISO 10993-10:2021),
 • podrażnienia (ISO 10993-23:2021).

Żywica stabilna wymiarowo, dzięki swoim biokompatybilnym właściwościom, idealnie nadaje się do zastosowań drukarskich wymagających właściwości niecytotoksycznych, nieuczulających i niedrażniących. Wydrukowane części można łatwo czyścić konwencjonalnymi środkami dezynfekującymi i sterylizować parą wodną.


*Proces mycia i utwardzania:

 1. Usuń wydrukowane części z platformy roboczej.
 2. Ostrożnie zdejmij konstrukcje wsporcze.
 3. Umyj wydrukowane części w IPA lub etanolu przez 2 minuty. Użyj do tego myjki ultradźwiękowej.
 4. Umyj wydrukowane części po raz drugi - przez 2 minuty w świeżym IPA lub etanolu.
 5. Pozostaw do wyschnięcia w normalnej temperaturze pokojowej przez 60 minut.
 6. Pozostaw poddane obróbce części do utwardzenia w pojemniku do utwardzania w temperaturze 60°C przez 30 minut.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Pobrane

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Bio-Med Clear

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Liqcreate Bio-Med Clear

Podobne produkty:

  Klienci, którzy nabyli "Bio-Med Clear", zakupili także: