Liqcreate Clear Impact

Wysoce przezroczysta żywica do drukarek 3D SLA i DLP

 • Bardzo przejrzysta
 • Wysoka wytrzymałość
 • Odporna na warunki atmosferyczne
 • 265,00 zł (106,00 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Przewidywana wysyłka w ciągu około 6-8 dni roboczych

Na moją listę życzeń

Nr art.: LIQCR-LCI00250, Zawartość: 250 g

EAN: 8719326277547

 • Bardzo przejrzysta
 • Wysoka wytrzymałość
 • Odporna na warunki atmosferyczne
250 g: 265,00 zł (106,00 zł / 100 g)
1000 g: 770,00 zł (77,00 zł / 100 g)

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: LIQCR-LCI00250
Numer producenta: LCI00250
Marki (producenci): Liqcreate
Zawartość: 250 g
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: DLP, SLA - Laser
Kolor filamentu: Transparent
Waga netto: 250 g, 1000 g

Opis

Liqcreate Clear Impact to optycznie czysty fotopolimer do drukarek 3D SLA i DLP w zakresie 385 - 405nm. Części wykonane w technologii Clear Impact są przezroczyste, lekko elastyczne i mają doskonałą odporność na uderzenia.

Wysoka wytrzymałość materiału sprawia, że ​​idealnie nadaje się do produkcji części funkcjonalnych, które są stale narażone na przeciążenia. Niska absorpcja wody i odporność na czynniki atmosferyczne sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań na zewnątrz.

Instrukcja znajduje się w załączniku.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Clear Impact

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

5,0 z 5 gwiazdek
2 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

2 oceny

Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.


Ciekawostki

Jedną z największych społeczności druku 3D jest Thingiverse od Makerbot. Istnieje już ponad 1.000.000 Uploads, które są dostępne bezpłatnie.