Liqcreate Deep Blue

Fotopolimer ogólnego przeznaczenia o wysokiej rozdzielczości do drukarek 3D SLA i DLP w kolorze niebieskim

 • Gładka powierzchnia
 • Wysoka dokładność
 • Niski skurcz
 • Do drukarek 3D SLA i DLP
 • 197,00 zł (78,80 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Jeszcze 4 sztuki dostępne w magazynie

Przewidywany termin dostawy: środa, 03 lutego
Zamów dziś do godz.12:30.

Na moją listę życzeń

Nr art.: LIQCR-LDB00250, Zawartość: 250 g

EAN: 8719326277523

 • Gładka powierzchnia
 • Wysoka dokładność
 • Niski skurcz
 • Do drukarek 3D SLA i DLP
250 g: 197,00 zł (78,80 zł / 100 g)
1000 g: 529,00 zł (52,90 zł / 100 g)

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: LIQCR-LDB00250
Numer producenta: LDB00250
Marki (producenci): Liqcreate
Zawartość: 250 g
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: DLP, SLA - Laser
Kolor filamentu: Niebieski
Waga netto: 250 g, 1000 g

Opis

Liqcreate Deep Blue to nieprzejrzysty fotopolimer ogólnego zastosowania o wysokiej rozdzielczości do drukarek 3D SLA i DLP w zakresie 385 - 405nm. Polimer ma niesamowicie gładką powierzchnię, która podkreśla najdrobniejsze szczegóły.

Żywica jest idealna do szybkiego prototypowania i rozwoju produktu w różnych gałęziach przemysłu.

Instrukcje dotyczące używania produktu znajdują się również w załącnziku.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Deep Blue

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

Ciekawostki

Pierwszym obiektem materiału asteroidy, który został wydrukowany w 3D, jest prototyp statku kosmicznego.