Liqcreate Gingiva Mask

Do miękkich i elastycznych modeli dentystycznych

259,00 zł

(1.036,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 250 g

Dostawa do wtorek, 5 marca, jeśli zamówienie zostanie złożone do piątek do 00:00 godz..

Dostępny

Właściwości i zalety

 • Do miękkich części przypominających dziąsła
 • Gumowata konsystencja
 • Wysoka precyzja
 • Różowy kolor

Nr art.: LIQCR-LGM00250, Zawartość: 250 g, EAN: 8720256386148

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: LIQCR-LGM00250
 • Numer producenta: LGM00250
 • Marka (producent): Liqcreate
 • Zawartość: 250 g
 • Stopień twardości Shore'a: A64
 • Rodzaj produktu: Resin
 • Źródło światła: LCD, DLP, SLA - Laser
 • Kolor filamentu: Różowy
 • Waga netto: 250 g, 1000 g
Opis

Liqcreate Gingiva Mask to różowa żywica fotopolimerowa, która jest idealna do wytwarzania przypominających dziąsła części tkanek miękkich do modeli implantów dentystycznych. Może być stosowany na wszystkich drukarkach 3D typu open source SLA, MSLA i DLP w zakresie od 385 - 420 nm.

Miękki i elastyczny materiał może być wykorzystany do tworzenia tkanek miękkich do bardzo precyzyjnych modeli, mostów i łączników implantów. Dzięki swoim miękkim i elastycznym właściwościom doskonale nadaje się do wykonywania części dziąseł i tkanek miękkich, które wspierają modele implantów dentystycznych i projekty C&B. W połączeniu z Liqcreate Dental Model Pro można tworzyć precyzyjne modele dentystyczne.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Pobrane

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Gingiva Mask

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Liqcreate Gingiva Mask

1 recenzja klienta w innym języku

5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
3 (100%)
4 gwiazdki
0 (0%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

3 oceny

Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Gingiva Mask", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder