Liqcreate Premium Model

Żywica dentystyczna do produkcji precyzyjnych modeli

 • Nieprzezroczysta żywica
 • Matowy kolor
 • Do wszystkich drukarek LCD i DLP 3D typu open source
 • Niski skurcz
 • 433,00 zł (43,30 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: środa, 03 lutego
Zamów dziś do godz.12:30.

Kolor:
 • Liqcreate Premium White
 • Liqcreate Premium Model
 • Liqcreate Premium Black
Na moją listę życzeń

Nr art.: LIQCR-LPM01000, Zawartość: 1.000 g

EAN: 8719327072493

 • Nieprzezroczysta żywica
 • Matowy kolor
 • Do wszystkich drukarek LCD i DLP 3D typu open source
 • Niski skurcz
250 g: 173,00 zł (69,20 zł / 100 g)
1.000 g: 433,00 zł (43,30 zł / 100 g)

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: LIQCR-LPM01000
Numer producenta: LPM01000
Marki (producenci): Liqcreate
Zawartość: 1.000 g
Stopień twardości Shore'a: D83
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: LCD, DLP
Kolor filamentu: Beżowy
Waga netto: 250 g, 1000 g

Opis

Model Premium Liqcreate jest idealny do wykonywania precyzyjnych modeli dentystycznych i modeli wyrównywania. Ten fotopolimer jest matową, nieprzezroczystą żywicą w kolorze skórki / brzoskwini. Matowy kolor podkreśla głębię i szczegółowość modeli dentystycznych i zapewnia doskonały widok podcięć w drukowanych modelach 3D.

Części drukowane w 3D wykonane z tego materiału mają wyjątkową stabilność wymiarową i niski skurcz podczas drukowania. Ta żywica i wydruki nie powinny być używane do zastosowań w ciele ludzkim. Model Premium Liqcreate może utwardzać się bardzo szybko i jest łatwy w użyciu we wszystkich drukarkach LCD i DLP 3D open source w zakresie od 385 do 420 nm.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Premium Model

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

Ciekawostki

Jedną z największych społeczności druku 3D jest Thingiverse od Makerbot. Istnieje już ponad 1.000.000 Uploads, które są dostępne bezpłatnie.