Liqcreate Strong - X

Żywica inżynieryjna do drukarki 3D SLA i DLP typu Open Source w kolorze szarym

 • Wysoka wytrzymałość
 • Wysoka sztywność
 • Odporność na wysoką temperaturę
 • Dla wszystkich drukarek 3D Open Source SLA i DLP
 • 322,00 zł (128,80 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: środa, 03 lutego
Zamów dziś do godz.12:30.

Na moją listę życzeń

Nr art.: LIQCR-LSX00250, Zawartość: 250 g

EAN: 8719326277585

 • Wysoka wytrzymałość
 • Wysoka sztywność
 • Odporność na wysoką temperaturę
 • Dla wszystkich drukarek 3D Open Source SLA i DLP
250 g: 322,00 zł (128,80 zł / 100 g)
1000 g: 938,00 zł (93,80 zł / 100 g)

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: LIQCR-LSX00250
Numer producenta: LSX00250
Marki (producenci): Liqcreate
Zawartość: 250 g
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: DLP, SLA - Laser
Kolor filamentu: Szary / Srebrny
Waga netto: 250 g, 1000 g

Opis

Liqcreate Strong-X jest jednym z najsilniejszych materiałów dostępnych na rynku.

Jego wytrzymałość na zginanie wynosząca 135 MPa jest porównywalna z żywicami cyjanianowymi o podwójnym utwardzaniu, co czyni go idealnym do zastosowań o wysokiej wydajności.

Strong-X jest łatwy w użyciu na wszystkich drukarkach Open Sourche SLA i DLP 3D w zakresie 385 - 405nm. Materiał wymaga nakładki UV. Strong-X ma właściwości wysokiej wytrzymałości, wysokiej sztywności i odporności na wysoką temperaturę.

Instrukcję można znaleźć w załączniku.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Strong - X

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

3,7 z 5 gwiazdek
4 (57%)
1 (14%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (28%)

7 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 4 recenzje w innym języku.


Ciekawostki

W Amsterdamie stalowy most jest drukowany w 3D przez roboty.