PhotoCentric3D UV Laser Hard

Twarda żywica do laserowej drukarki 3D UV w różnych kolorach

 • Twarda
 • Twardość Shore'a D80
 • Do laserowej drukarki 3D
 • 379,00 zł (37,90 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Przewidywany termin wysyłki: 19.07.2021

Na moją listę życzeń

Nr art.: PHO-LASHDCL01, Zawartość: 1.000 g

EAN: 5060151501479

 • Twarda
 • Twardość Shore'a D80
 • Do laserowej drukarki 3D

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: PHO-LASHDCL01
Numer producenta: LASHDCL01
Marka (producent): PhotoCentric3D
Zawartość: 1.000 g
Stopień twardości Shore'a: D80
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: SLA - Laser
Kolor filamentu: Transparent, Biały, Szary / Srebrny

Opis

Twarde żywice UV Laser PhotoCentric3D są idealne do wytwarzania przedmiotów o twardej szklistej powierzchni.

Obiekty wykazują pewien skurcz i szybko twardnieją.

Wydruki mają bardzo wysoką wytrzymałość na rozciąganie i duże zmiękczenie Vicata i prawie żadne wydłużenie.

Photocentric UV Laser Resin został specjalnie zaprojektowany do bezproblemowej pracy w szerokiej gamie drukarek laserowych innych producentów, które zapewniają zarówno tryb otwarty, jak i zamknięty.

Długość fali wynosi 405 nm. Jest to dostosowane do wysoko wydajnych systemów oświetleniowych (najlepiej laserów), takich jak Form 1+, Moai i Form 2, w przeciwnym razie utwardzanie może zająć trochę czasu, a zamiast tego można zastosować żywicę PhotoCentric UV-DLP.

Dalsze informacje

Nadaje się do laserowych drukarek 3D.
Obiekty będą miały określoną twardość dopiero po 2h ekspozycji w świetle UV (36W).

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników PhotoCentric3D UV Laser Hard

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla PhotoCentric3D UV Laser Hard

2 recenzje klienta w innym języku

4,5 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
1 (50%)
4 gwiazdki
1 (50%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

2 oceny

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.


Ciekawostki

NASA produkuje pizzę dla astronautów w kosmosie przy użyciu drukarek 3D.