3DJAKE Resin Standard Black

Do precyzyjnych i bezproblemowych wydruków z żywicy

Nowość w sklepie!

146,50 zł

(29,30 zł / 100 g, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 500 g

Dostawa do piątek, 27 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 05:15 godz..

Dostępny

Właściwości i zalety

 • Do drukarek LCD / MSLA
 • Łatwa w użyciu
 • Dobra przyczepność
 • Przyjazna dla budżetu

Nr art.: CLF-RES-STDN-BLK-500, Zawartość: 500 g, EAN: 9010707001324

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: CLF-RES-STDN-BLK-500
Numer producenta: RES-STDN-BLK-500
Marka (producent): 3DJAKE
Zawartość: 500 g
Stopień twardości Shore'a: D77
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD
Kolor filamentu: Czarny
Waga netto: 500 g, 1000 g

Opis

Resin Standard 3DJake nadaje się do użytku z drukarkami 3D LCD / MSLA (395 - 405 nm). Żywica jest łatwa w druku, niewiele się kurczy i dobrze przylega do stołu do drukowania.

Modele wydrukowane za pomocą 3DJake Resin charakteryzują się precyzyjnymi detalami i bogatą kolorystyką.


Właściwości 3DJake Resin Standard

Metoda badania Wartość

Ciężar właściwy

ISO 1183 1,21g/cc

Lepkość

ISO 2555 180MPa

Wytrzymałość na rozciąganie

ISO 527 31MPa

Wydłużenie po zerwaniu

ISO 527 4%

Sprężystość przy rozciąganiu (E)

ISO 527 1000 MPa
Udarność ISO 179 17kJ/ m2

Temperatura ugięcia ciepła A (1,8Mpa)

ISO 75 37ºC
Twardość ISO868 77D

Dalsze informacje

Dobrze wstrząśnij żywicą przed użyciem i poczekaj, aż znikną pęcherzyki powietrza.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników 3DJAKE Resin Standard Black

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla 3DJAKE Resin Standard Black

Ciekawostki

NASA produkuje pizzę dla astronautów w kosmosie przy użyciu drukarek 3D.

Podobne produkty: