3DJAKE Resin Standard Dark Grey

Do precyzyjnych i bezproblemowych wydruków z żywicy

Nowość w sklepie!

146,50 zł

(29,30 zł / 100 g, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 500 g

Dostawa do piątek, 27 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 05:15 godz..

Dostępny

Właściwości i zalety

 • Do drukarek LCD / MSLA
 • Łatwa w użyciu
 • Dobra przyczepność
 • Przyjazna dla budżetu

Nr art.: CLF-RES-STDN-DGR-500, Zawartość: 500 g, EAN: 9010707001348

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: CLF-RES-STDN-DGR-500
Numer producenta: RES-STDN-DGR-500
Marka (producent): 3DJAKE
Zawartość: 500 g
Stopień twardości Shore'a: D77
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD
Kolor filamentu: Szary / Srebrny
Waga netto: 500 g, 1000 g

Opis

Resin Standard 3DJake nadaje się do użytku z drukarkami 3D LCD / MSLA (395 - 405 nm). Żywica jest łatwa w druku, niewiele się kurczy i dobrze przylega do stołu do drukowania.

Modele wydrukowane za pomocą 3DJake Resin charakteryzują się precyzyjnymi detalami i bogatą kolorystyką.


Właściwości 3DJake Resin Standard

Metoda badania Wartość

Ciężar właściwy

ISO 1183

1,21g/cc

Lepkość

ISO 2555

180MPa

Wytrzymałość na rozciąganie

ISO 527

31MPa

Wydłużenie po zerwaniu

ISO 527

4%

Sprężystość przy rozciąganiu (E)

ISO 527

1000 MPa

Udarność

ISO 179

17kJ/m2

Temperatura ugięcia ciepła A (1,8Mpa)

ISO 75

37ºC

Twardość

ISO868

77D

Dalsze informacje

Dobrze wstrząśnij żywicą przed użyciem i poczekaj, aż znikną pęcherzyki powietrza.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników 3DJAKE Resin Standard Dark Grey

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla 3DJAKE Resin Standard Dark Grey

Ciekawostki

NASA produkuje pizzę dla astronautów w kosmosie przy użyciu drukarek 3D.

Podobne produkty: