Everglue Produkt do usuwania kleju, 20 ml

Rozpuszczalnik do łatwego usuwania klejów

24,99 zł

(1.249,50 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 20 ml

Dostawa do poniedziałek, 22 kwietnia, jeśli zamówienie zostanie złożone do czwartek do 00:00 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Rozpuszcza superglue i nie tylko

Nr art.: BD-650045, Zawartość: 20 ml, EAN: 4260387431422

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: BD-650045
 • Numer producenta: 650045
 • Marka (producent): Everglue
 • Zawartość: 20 ml
 • Rodzaj produktu: Akcesoria do drukarek 3D
Opis

Produkt do usuwania kleju Everglue rozpuszcza superglue i usuwa pozostałości kleju z szerokiej gamy materiałów. Produkt ten jest bezpieczny w użyciu i nie uszkadza powierzchni.

Wskazówka: Przed użyciem produktu do usuwania kleju należy przeprowadzić test materiału.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • EUH 066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Everglue Produkt do usuwania kleju

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Everglue Produkt do usuwania kleju

4,8 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
5 (83%)
4 gwiazdki
1 (16%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

6 ocen

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Produkt do usuwania kleju", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder