Liqcreate Wax Castable

Oparta na wosku żywica odlewana typu open source do drukarek 3D DLP, LCD i SLA

 • Wysoka precyzja
 • Na bazie wosku
 • Czyste i bezpopiołowe wypalenie
 • 528,00 zł (52,80 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: piątek, 06 sierpnia
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:00.

Na moją listę życzeń

Nr art.: LIQCR-LWC01000, Zawartość: 1.000 g

EAN: 8719327155219

 • Wysoka precyzja
 • Na bazie wosku
 • Czyste i bezpopiołowe wypalenie
250 g: 226,00 zł (90,40 zł / 100 g)
1.000 g: 528,00 zł (52,80 zł / 100 g)

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: LIQCR-LWC01000
Numer producenta: LWC01000
Marka (producent): Liqcreate
Zawartość: 1.000 g
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD, DLP, SLA - Laser
Kolor filamentu: Niebieski
Waga netto: 250 g, 1000 g

Opis

Liqcreate Wax Castable doskonale nadaje się do produkcji biżuterii, części dentystycznych i przemysłowych metodą odlewania bezpośredniego.

Liqcreate Wax Castable to fotopolimer na bazie niebieskiego wosku o niezawodnej przetwarzalności i dokładności na drukarkach LCD / MSLA, DLP i laserowych 3D. Części wydrukowane w 3D wykonane z tego materiału wychwytują złożone cechy i ujawniają ostre jak brzytwa szczegóły. Ten materiał na bazie wosku zapewnia gładkie powierzchnie z czystym wypaleniem, co zapewnia niezawodny proces odlewania.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Liqcreate Wax Castable

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Liqcreate Wax Castable

8 recenzji klienta w innym języku

4,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
4 (44%)
4 gwiazdki
3 (33%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
2 (22%)
1 gwiazdka
0 (0%)

9 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 8 recenzje w innym języku.


Ciekawostki

Jedną z największych społeczności druku 3D jest Thingiverse od Makerbot. Istnieje już ponad 1.000.000 Uploads, które są dostępne bezpłatnie.