Phrozen Aqua Resin Clear

Wysoce przezroczysta żywica zapewnia trwałe i odporne na uderzenia modele

240,00 zł

(240,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 1.000 g

Dostawa do wtorek, 13 czerwca, jeśli zamówienie zostanie złożone do piątek do 05:15 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Wytrzymała i trwała
 • Idealny do prototypowania przemysłowego
 • Niski skurcz
 • Wysoka precyzja

Nr art.: PHR-RS1000AQCL, Zawartość: 1.000 g, EAN: 4711117881265

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: PHR-RS1000AQCL
 • Numer producenta: RS1000AQCL
 • Marka (producent): Phrozen
 • Zawartość: 1.000 g
 • Stopień twardości Shore'a: D74
 • Rodzaj produktu: Resin
 • Źródło światła: LCD, DLP
 • Kolor filamentu: Transparent
 • Waga netto: 1000 g
Opis

Żywica Aqua marki Phrozen została opracowana z myślą o szybkiej produkcji precyzyjnych, trwałych i nietłukących się modeli. Wytrzymałe modele mogą być wykorzystywane na przykład w zastosowaniach przemysłowych. Z łatwością można przeprowadzić obróbkę końcową wydrukowanych części, jak na przykład malowanie.

Kluczowe cechy Aqua Resin Clear

 • Wysoce przezroczyste, wytrzymałe modele
 • Idealna do prototypowania przemysłowego
 • Niski skurcz
 • Wysoka precyzja
 • Niska lepkość
 • Niski poziom zapachu
 • Łatwa obróbka końcowa

Specyfikacje Aqua Resin Clear

 • Gęstość: 1,11 g/cm³
 • Lepkość: 50 - 100 cps
 • Twardość powierzchni: 74 Shore D
 • UTS: 22 MPa
 • Wydłużenie przy zerwaniu, EAB: 14%
 • Moduł sprężystości przy rozciąganiu: 735 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie: 29 MPa
 • Moduł sprężystości przy zginaniu: 701 MPa
 • Udarność z karbem Izoda: 21 J / m
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
 • P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Phrozen Aqua Resin Clear

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Phrozen Aqua Resin Clear

1 recenzja klienta w innym języku

3,3 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
0 (0%)
4 gwiazdki
2 (66%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
1 (33%)
1 gwiazdka
0 (0%)

3 oceny

Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.


Podobne produkty:

  Klienci, którzy nabyli "Aqua Resin Clear", zakupili także: