Zortrax Resin Tough Transparent

Przezroczysta żywica do Zortrax Inkspire

Nowość w sklepie!

 • Optyka przypominająca szkło
 • Odporny na uderzenia i wytrzymały
 • Nie żółknie
 • Bez gryzącego zapachu
 • 531,00 zł (53,10 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Przewidywany termin wysyłki: 16.03.2021

kolor:
 • Zortrax Resin Tough Transparent
 • Zortrax Resin Tough Grey
 • Zortrax Resin Tough White
Na moją listę życzeń

Nr art.: Z-5902280826729, Zawartość: 1.000 g

EAN: 5902280826729

 • Optyka przypominająca szkło
 • Odporny na uderzenia i wytrzymały
 • Nie żółknie
 • Bez gryzącego zapachu

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: Z-5902280826729
Numer producenta: 5902280826729
Marki (producenci): Zortrax
Zawartość: 1.000 g
Stopień twardości Shore'a: D90
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: LCD, DLP
Kolor filamentu: Transparent
Materiał do drukowania dla Zortrax: Inkspire

Opis

Żywica Zortrax Tough Transparent to wyjątkowa żywica fotopolimerowa, za pomocą której użytkownicy mogą z powodzeniem drukować przezroczyste obiekty 3D za pomocą drukarki 3D Zortrax Inkspire. Żywica jest wytrzymała, odporna na uderzenia i ma gładką powierzchnię.

W przeciwieństwie do wielu żywic, Tough Transparent nie ma ostrego zapachu i nie żółknie z upływem czasu.

Liczne możliwe zastosowania

Żywica jest idealnym wyborem dla wielu różnych obszarów. Właściwości takie jak wysoka udarność i powierzchnia przypominająca wyglądem szkło sprawiają, że jest pomocny i interesujący zarówno dla inżynierów, jak i artystów.

Funkcjonalne i wytrzymałe

Użytkownicy mogą używać żywicy do drukowania wytrzymałych części, które można z powodzeniem wdrożyć zarówno w funkcjonalnych prototypach, jak i produktach końcowych. Dzięki zwiększonej trwałości wydruki 3D mogą być również używane przez dłuższy czas.

Zastosowanie:

 • Przejrzyste prototypy / produkty końcowe
 • Prototypy techniczne
 • Modele koncepcyjne
 • Obudowa produktu
 • Elementy oświetleniowe
 • Przybory badawcze i akcesoria
 • Elementy ozdobne
 • Urządzenia

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Zortrax Resin Tough Transparent

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

Ciekawostki

Dzięki specjalnym drukarkom 3D jest już możliwe, wyprodukować modele z tytanu, ceramiki, drewna i wielu innych materiałów.