AESUB Transparent Scanningspray, 400 ml

Przezroczysty środek matujący dla lepszego pomiaru

Zawartość: 400 ml

Wysyłka do Polska jest niemożliwa.

Właściwości i zalety

 • Do błyszczących i odbijających światło powierzchni
 • Matuje, produkując transparentny film
 • Cienka i jednorodna powłoka
 • Bez pigmentów
 • Doskonała skanowalność
 • Samoodparowujący

Nr art.: AES-AEST101, Zawartość: 400 ml, EAN: 4270002323599

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: AES-AEST101
 • Numer producenta: AEST101
 • Marka (producent): AESUB
 • Zawartość: 400 ml
 • Rodzaj produktu: Skaner 3D
Opis

AESUB transparent to specjalny scanningspray, który matuje błyszczące i odblaskowe powierzchnie transparentnym filmem, dzięki czemu skanery optyczne mogą precyzyjnie uchwycić kontury i wartości kolorów mierzonego obiektu. Jedną z zalet przezroczystego AESUB jest to, że całkowicie znika, dzięki czemu czasochłonne czyszczenie staje się zbędne.

Obszary zastosowań:

 • Automotive
 • Inżynieria mechaniczna i zakładowa
 • Lotnictwo
 • Sektor energetyczny
 • Architektura
 • Projekt rzeźbiarski / sztuka
 • Archiwizacja cyfrowa
 • inżynieria odwrotna
 • Metrologia optyczna
 • Badania i rozwój
 • Monitorowanie procesu
 • Inline-Scanning
 • Serwis pomiarowy
 • Kontrola powierzchni

Sposób użycia:

Spryskaj równomiernie całą powierzchnię skanowanego obiektu z odległości od 15 do 20 cm. Skieruj dyszę głowicy natryskowej na obiekt i powoli przesuwaj puszkę, aby uzyskać równomierną powłokę.

Gdy przezroczysty AESUB całkowicie wyschnie, można zeskanować obiekt. Po ok. 4 godzinach AESUB samoczynnie odparowuje.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
 • P251 - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
 • P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiedniego rodzaju recyklingu lub utylizacji.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • H229 - Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • EUH 066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Downloads

Pytania i odpowiedzi użytkowników AESUB Transparent Scanningspray

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla AESUB Transparent Scanningspray

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Transparent Scanningspray", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder