DruckWege Type D Blue

Żywica wrażliwa na promieniowanie UV do drukarek 3D w kolorze niebieskim

 • Szybkie utwardzanie
 • Wysoki poziom szczegółowości
 • Twardość Shore'a D82
 • 192,00 zł (38,40 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Jeszcze 2 sztuki dostępne w magazynie

Przewidywany termin dostawy: środa, 03 lutego
Zamów dziś do godz.12:30.

Kolor:
 • DruckWege Type D White
 • DruckWege Type D Pigmentfree
 • DruckWege Type D żółty
 • DruckWege Type D Red
 • DruckWege Type D Blue
 • DruckWege Type D Gray
 • DruckWege Type D Black
Na moją listę życzeń

Nr art.: DW-TDS-BL-500, Zawartość: 500 g

EAN: 4270000940132

 • Szybkie utwardzanie
 • Wysoki poziom szczegółowości
 • Twardość Shore'a D82

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: DW-TDS-BL-500
Numer producenta: TDS-BL-500
Marki (producenci): DruckWege
Zawartość: 500 g
Stopień twardości Shore'a: D82
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: LCD, DLP
Kolor filamentu: Niebieski

Opis

DruckWege Resin to specjalna żywica o właściwościach przemysłowych, która została opracowana dla drukarek 3D ze źródłami światła DLP / LCD. Żywice są bardzo trwałe, łatwe do malowania i mają wyjątkowe właściwości fizyczne.

Cechy:

 • Szybkie utwardzanie
 • Wysoki poziom szczegółowości i ostre kontury
 • Gładka i sucha powierzchnia obiektu
 • Lepkość: 33-57 mPa / s
 • Kurczenie się: ok. 2% +/- 1%
 • Twardość D: 82,2 Shore

Żywica DruckWege utwardza się w świetle UV.

Żywica DruckWege jest kompatybilna z:

 • B9 Creator
 • 3D Facture Draken
 • YHD-101
 • Wanhao D7 v3
 • Kudo3D
 • Anycubic Photon
 • SLASH
 • Gizmo
 • Monoprinter
 • Phrozen Shuffle
 • Zortrax Inkspire
 • i wiele innych.

Dalsze informacje

Zalecane czasy ekspozycji można znaleźć tutaj: Czasy ekspozycji

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 204 - Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pytania i odpowiedzi użytkowników DruckWege Type D Blue

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

Ciekawostki

Najpopularniejszą techniką druku 3D jest FDM (osadzanie topionego materiału). Dzięki gorącemu Hot-End drut z tworzywa sztucznego jest topiony i  poszczególne jego warstwy są na siebie nakładane.