Elegoo ABS-like Resin Yellow

Żywica LCD o doskonałych właściwościach

200,80 zł

(200,80 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 1.000 g

Dostawa do środa, 29 marca, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 05:15 godz..

Jeszcze 3 sztuki dostępne w magazynie

Darmowa wysyłka do Polska.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Podobna do ABS
 • O słabym zapachu
 • Wytrzymała
 • 405 nm

Nr art.: ELG-14.0007.82, Zawartość: 1.000 g, EAN: 14.0007.82

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: ELG-14.0007.82
 • Numer producenta: 14.0007.82
 • Marka (producent): Elegoo
 • Zawartość: 1.000 g
 • Rodzaj produktu: Resin
 • Źródło światła: LCD, DLP
 • Kolor filamentu: Żółty
 • Waga netto: 500 g, 1000 g
Opis

Elegoo ABS-like Resin to specjalna żywica fotopolimerowa do drukarek DLP/LCD 3D, która pozwala na tworzenie solidnych i trwałych modeli o właściwościach zbliżonych do ABS. Szczególną cechą tego materiału jest to, że specjalnie przeciwdziała skurczowi objętościowemu podczas procesu utwardzania, co zapewnia wysoką precyzję.

Żywica ma doskonałą płynność, co znacznie skraca czas drukowania. Jej wysoka stabilność i dobra wytrzymałość gwarantują wyjątkową jakość druku!

Dzięki wysokiej jakości pigmentom i fotoinicjatorom, żywica przypominająca ABS o słabym zapachu tworzy solidne modele o wysokiej rozdzielczości i gładkich powierzchniach, które mogą konkurować z dziełami sztuki. Żywica jest idealna do ogólnych zastosowań modelarskich i przemysłowych, ale może być również używana do malowania modeli po procesie utwardzania.

Dalsze informacje

Wszystkie żywice Elegoo rozlewane są do plastikowych butelek, które dodatkowo zabezpieczamy folią bąbelkową. Dzięki temu żywica dotrze do Ciebie w nienaruszonym stanie.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady problematyczne

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 211 - Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Zalecane przez producenta ustawienia drukowania

Pytania i odpowiedzi użytkowników Elegoo ABS-like Resin Yellow

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Elegoo ABS-like Resin Yellow

Podobne produkty: