Formfutura Platinum LCD Series Translucent Aquamarine

Uniwersalna żywica do drukarki DLP i LCD 3D

 • Bezzapachowa
 • Krótki czas utwardzania
 • Niski skurcz
 • Kompatybilny z prawie wszystkimi drukarkami LCD i DLP 3D
 • 202,00 zł (40,40 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% z doliczeniem kosztów dostawy

Jeszcze 1 sztuka dostępna w magazynie.

Przewidywany termin dostawy: środa, 03 lutego
Zamów dziś do godz.12:30.

Kolor:
 • Formfutura Platinum LCD Series Solid White
 • Formfutura Platinum LCD Series Clear
 • Formfutura Platinum LCD Series Translucent Yellow
 • Formfutura Platinum LCD Series Translucent Orange
 • Formfutura Platinum LCD Series Translucent Red
 • Platinum LCD Series Translucent Aquamarine
 • Formfutura Platinum LCD Series Translucent Blue
 • Formfutura Platinum LCD Series Solid Grey
 • Formfutura Platinum LCD Series Translucent Black
 • Formfutura Platinum LCD Series Solid Black
Na moją listę życzeń

Nr art.: FF-PLCD-TLAQMR-0500, Zawartość: 500 g

EAN: 8719956551932

 • Bezzapachowa
 • Krótki czas utwardzania
 • Niski skurcz
 • Kompatybilny z prawie wszystkimi drukarkami LCD i DLP 3D

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: FF-PLCD-TLAQMR-0500
Numer producenta: PLCD-TLAQMR-0500
Marki (producenci): Formfutura
Zawartość: 500 g
Rodzaje produktów: Resin
Źródło światła: LCD, DLP
Kolor filamentu: Niebieski

Opis

Seria Formfutura Platinum LCD Resin to seria fotopolimerowych żywic przeznaczonych do wszystkich drukarek Open-Source LCD i DLP 3D w zakresie od 385 do 420 nm.
Żywica Platininum LCD jest praktycznie bezwonna i umożliwia drukowanie obiektów 3D z niezwykle wysoką dokładnością i stosunkowo krótkim czasem utwardzania.

Unikalne funkcje:

 • Niski zapach (prawie bezwonny)
 • Szybki druk z krótkim czasem utwardzania
 • Wysoka dokładność
 • Bez przebarwień i / lub żółknięcia
 • Niski skurcz
 • Kompatybilny ze wszystkimi wyświetlaczami LCD i DLP o otwartym kodzie źródłowym w zakresie 385 - 420 nm

Przygotowania przed drukowaniem:

 1. Przed każdym użyciem wstrząsnąć butelką przez co najmniej 2 minuty.
 2. Po potrząśnięciu butelką pozostaw żywicę na 10 minut, aby pęcherzyki powietrza wydostały się z żywicy
 3. Żywica może być zawrócona z basenu do butelki po zakończeniu drukowania
 4. Podczas pracy z żywicami należy zawsze używać sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i rękawice nitrylowe.

Ogólne wskazówki dotyczące drukowania (podstawowe czasy utwardzania przy 50 mikronach)

 • Translucent Black: 12 sekund
 • Translucent Aquamarine: 10 sekund
 • Translucent Blue: 12 sekund
 • Translucent Red: 11 sekund
 • Solid White: 12 sekund
 • Solid Black: 14 sekund
 • Solid Grey: 13 sekund

Postprocessing

Zalecamy przetworzenie druku 3D w celu uzyskania właściwości materiału.

 1. Wypłucz wydrukowany obiekt 3D przez około 5 minut w IPA lub (bio) etanolu (preferowany / zalecany jest myjka ultradźwiękowa)
 2. Upewnić się, że przedmioty spłukane IPA i / lub (bio) etanolem są całkowicie suche przed dalszym utwardzaniem.
 3. Umieść płukane części w dobrze wentylowanym pomieszczeniu na co najmniej 30 minut lub użyj sprężonego powietrza przez co najmniej 2 minuty
 4. Utwardzaj obiekt w wysokiej jakości komorze utwardzania przez około 20 do 30 minut w temperaturze 65 ° C (długość fali utwardzania wynosi od 300 do 410 nm)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H413 - Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Platinum LCD Series Translucent Aquamarine

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

3,0 z 5 gwiazdek
1 (50%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (50%)

2 oceny

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.


Ciekawostki

NASA produkuje pizzę dla astronautów w kosmosie przy użyciu drukarek 3D.