Phrozen Flex Resin Beige

Niedroga żywica UV do celów prototypowania

 • Jasny kolor
 • Do prototypowania i modelowania
 • Łatwy do malowania
 • 202,00 zł (40,40 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Ten produkt jest chwilowo niedostępny! Niestety obecnie nie posiadamy informacji o tym, kiedy ten produkt będzie ponownie dostępny. Kliknij pole „Powiadomić gdy dostępne” poniżej, a my poinformujemy Cię, gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny.

Na moją listę życzeń

Nr art.: PHR-RS500BEIFL, Zawartość: 500 g

 • Jasny kolor
 • Do prototypowania i modelowania
 • Łatwy do malowania

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: PHR-RS500BEIFL
Numer producenta: RS500BEIFL
Marka (producent): Phrozen
Zawartość: 500 g
Stopień twardości Shore'a: D65
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD
Kolor filamentu: Beżowy
Waga netto: 500 g

Opis

Phrozen Flex Resin Beige został specjalnie opracowany do celów prototypowania. Dzięki jasnemu kolorowi żywica ta jest również idealna do malowania po procesie utwardzania.

Żywica jest kompatybilna z większością popularnych drukarek LCD 3D i jest łatwa do wydrukowania.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Phrozen Flex Resin Beige

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Phrozen Flex Resin Beige

Ciekawostki

Technologia druku 3D jest już wykorzystywana w wielu filmach takich jak Iron Man, Jurassic Park, Avatar i Hobbit.