colorFabb_HT - filament odporny na wysoką temperaturę

colorFabb_HT - filament odporny na wysoką temperaturę

Przez profesjonalistów - dla profesjonalistów

Twardszy niż filament XT i bardziej odporny na ciepło, jednak nie łatwo go poddać obróbce.
Ze względu na te cechy, materiał jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników.

ColorFabb_HT ma lepszą odporność na temperaturę i bardzo wysoką wytrzymałość, które są wymagane dla poszczególnych komponentów.

W celu uproszczenia procesu dla użytkowników, bardzo ważne jest ustawienie pierwszej warstwy.
Tutaj wypisana jest zalecana temperatura podgrzewanego stołu do drukowania 110-120°C i narzędzia, które w pewnych przypadkach powinno się zastosować (zB. BuildTak)

COLORFABB NGEN COLORFABB_XT COLORFABB_HT
temperatura obróbki 220C/240C 240C/260C

250C/280C

Podgrzewany stół roboczy 75C/85C 65C/75C

100C/110C

odporność na temperaturę 85C 75C

100C

okno przetwarzania +++ +

+

szybkość drukowania +++ +

+

wytrzymałość + ++

+++