Phrozen Wax-Like Castable Resin w kolorze zielonym

Odlewana żywica syntetyczna o właściwościach woskowych

 • Do biżuterii i zastosowań dentystycznych
 • Niewielkie pozostałości popiołu
 • Wysoka precyzja
 • Niska nasiąkliwość
 • 577,00 zł (115,40 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Przewidywany termin wysyłki: 01.07.2021 - Rezerwacja możliwa

Kolor:
 • Phrozen Wax-like Castable Resin Violett
 • Wax-Like Castable Resin w kolorze zielonym
Na moją listę życzeń

Nr art.: PHR-RS500WAXDC, Zawartość: 500 g

 • Do biżuterii i zastosowań dentystycznych
 • Niewielkie pozostałości popiołu
 • Wysoka precyzja
 • Niska nasiąkliwość

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: PHR-RS500WAXDC
Numer producenta: RS500WAXDC
Marka (producent): Phrozen
Zawartość: 500 g
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD
Kolor filamentu: zielony
Waga netto: 500 g

Opis

Żywica Phrozen Wax-like Castable została specjalnie opracowana do odlewania i jest odpowiednia do biżuterii i zastosowań dentystycznych.

Żywica zapewnia precyzyjny druk o niskim skurczu i niskiej absorpcji wody, a podczas nalewania pozostawia niewielkie pozostałości popiołu.

Ma właściwości fizyczne, które są prawie identyczne z woskiem, dzięki czemu można go przetwarzać za pomocą tego samego zestawu narzędzi.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P264 - Dokładnie umyć dużą ilością wody po użyciu.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P321 - Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie).
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Wax-Like Castable Resin w kolorze zielonym

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Phrozen Wax-Like Castable Resin w kolorze zielonym

Ciekawostki

Producent samolotów Boeing wyprodukował części do myśliwca F / A-18 w druku 3D.