Everglue 5-minutowy Epoxy, 200 g

Klej na bazie żywicy epoksydowej do klejenia i uszczelniania

73,00 zł

(365,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 200 g

Dostępny

Dostawa do piątek, 19 lipca, jeśli zamówienie zostanie złożone do środa do 00:00 godz..

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Klej dwuskładnikowy
 • Przezroczysty i bezrozpuszczalnikowy
 • Odporny na starzenie, warunki atmosferyczne i wibracje
 • Łączy prawie wszystkie materiały

Nr art.: BD-650009, Zawartość: 200 g, EAN: 4260256384323

Kupowane często z Everglue Drewniane sztabki do mieszania 10 sztuk

Everglue 5-minutowy Epoxy - 200 g Everglue Drewniane sztabki do mieszania 10 sztuk - 1 opak.
Everglue 5-minutowy Epoxy - 200 g 73,00 zł (365,00 zł / kg)
Everglue Drewniane sztabki do mieszania 10 sztuk 11,79 zł
Cena całkowita: 84,79 zł

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: BD-650009
 • Numer producenta: 650009
 • Marka (producent): Everglue
 • Zawartość: 200 g
 • Rodzaj produktu: Akcesoria do drukarek 3D
Opis

5-minutowy epoksyd to dwuskładnikowy klej do szybkiego łączenia i uszczelniania szerokiej gamy materiałów (np. metalu, plastiku, ceramiki, szkła, porcelany, kamienia, drewna, betonu i gumy). Zestaw składa się z dwóch składników, żywicy reakcyjnej i utwardzacza, które miesza się w równych częściach. Klej jest przezroczysty i nie zawiera rozpuszczalników, a czas pracy wynosi około pięciu minut. Połączenia klejowe są odporne na starzenie, warunki atmosferyczne, wibracje, wodę, benzynę i olej

Wskazówka: Żywica i utwardzacz są napełniane w butelkach zawierających po 100 g, co daje całkowitą ilość 200 g żywicy epoksydowej. Szczeliny do 3 mm można łatwo wypełnić, a nadmiar żywicy po utwardzeniu można poddać obróbce mechanicznej.

Zastosowanie: Oczyścić powierzchnie przed klejeniem. Unikać mrozu podczas zastosowania i przechowywania.

Dane techniczne:

Kolor transparent
Baza Epoxy Bisphenol-A (żywica epoksydowa, składnik A); mieszanina amin (utwardzacz epoksydowy, składnik B)
Lepkość ~ 8,000-16,000 mPa-s przy +25 °C
Gęstość 1,1 g/ml
Odporność na temperaturę -50 °C do +80 °C
Twardość brzegowa 60D
Wytrzymałość na ścinanie > 10 MPa (N/mm²)
Moduł sprężystości 90,000-125,000 psi

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady problematyczne
 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P391 - Zebrać wyciek.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do pojemników na odpady problematyczne

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Akcesoria

Pytania i odpowiedzi użytkowników Everglue 5-minutowy Epoxy

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Everglue 5-minutowy Epoxy

8 recenzji klienta w innym języku

4,6 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
15 (65%)
4 gwiazdki
7 (30%)
3 gwiazdki
1 (4%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

23 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 8 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "5-minutowy Epoxy", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder