Phrozen Aqua Resin Ivory 4K

Specjalna żywica zapewniająca najwyższą rozdzielczość

251,00 zł

(251,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 1.000 g

Dostawa do środa, 29 marca, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 05:15 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Niski skurcz
 • Wysoka rozdzielczość
 • Niska lepkość i zapach
 • Szybki i precyzyjny druk

Nr art.: PHR-RS1000AIV, Zawartość: 1.000 g, EAN: 4711117880817

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: PHR-RS1000AIV
 • Numer producenta: RS1000AIV
 • Marka (producent): Phrozen
 • Zawartość: 1.000 g
 • Rodzaj produktu: Resin
 • Źródło światła: LCD
 • Kolor filamentu: Różowy
 • Waga netto: 1000 g
Opis

Nowa Phrozen Aqua Resin Ivory 4K została specjalnie zaprojektowana do drukowania modeli 3D w wysokiej rozdzielczości i działa najlepiej z nową drukarką Sonic Mini 4K 3D. Formuła została stworzona, aby każdy projektant mógł wydrukować dokładną replikę swoich projektów, z dodatkową korzyścią w postaci niewielkiego skurczu i niskiego zapachu.

Niski skurcz i wysoka precyzja

Phrozen Aqua jest przeznaczony do niskiego skurczu i wysokiej precyzji drukowania. Niewielkie odkształcenia i dobra stabilność wymiarowa są szczególnie odpowiednie dla precyzyjnych części.

Niska lepkość i zapach

Phrozen Aqua jest łatwy do drukowania i obróbki końcowej ze względu na niską lepkość. Ponadto w Twoim miejscu pracy przebywa się przyjemniej ze względu na niski poziom zapachu.

Szybki i dokładny druk

Phrozen Aqua 4K został dostosowany do wymagań nowego Sonic Mini 4K. Czas utwardzania na warstwę: 7 sekund w przypadku Shuffle i 1,5 sekundy w przypadku serii Phrozen Sonic.

Szerokie zastosowanie

Drukowane części mają dobrą twardość i pewną wytrzymałość. Doskonale nadaje się nie tylko do modeli, ale także do prototypowania produktów.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH 211 - Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Phrozen Aqua Resin Ivory 4K

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

0 ocen klientów po polski dla Phrozen Aqua Resin Ivory 4K

7 recenzji klienta w innym języku

4,9 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
12 (92%)
4 gwiazdki
1 (7%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

13 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 7 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

  Klienci, którzy nabyli "Aqua Resin Ivory 4K", zakupili także: