Zortrax Resin Tough White

Mocna żywica do Zortrax Inkspire

 • Odporne na uderzenia i wytrzymałe
 • Trwała
 • Bezwonna
 • Niski skurcz
 • 475,00 zł (47,50 zł / 100 g)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Ten produkt jest chwilowo niedostępny! Niestety obecnie nie posiadamy informacji o tym, kiedy ten produkt będzie ponownie dostępny. Kliknij pole „Powiadomić gdy dostępne” poniżej, a my poinformujemy Cię, gdy tylko produkt będzie ponownie dostępny.

kolor:
 • Zortrax Resin Tough Transparent
 • Zortrax Resin Tough Grey
 • Zortrax Resin Tough White
Na moją listę życzeń

Nr art.: Z-5902280826743, Zawartość: 1.000 g

EAN: 5902280826743

 • Odporne na uderzenia i wytrzymałe
 • Trwała
 • Bezwonna
 • Niski skurcz

Informacje i dane techniczne produktu:

Nr art.: Z-5902280826743
Numer producenta: 5902280826743
Marka (producent): Zortrax
Zawartość: 1.000 g
Stopień twardości Shore'a: D86
Rodzaj produktu: Resin
Źródło światła: LCD, DLP
Kolor filamentu: Biały
Materiał do drukowania dla Zortrax: Inkspire

Opis

Zortrax Resin Tough to żywica fotopolimerowa podobna do ABS o specjalnych właściwościach, która jest przeznaczona zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów drukarek 3D. Użytkownicy mogą tworzyć modele o gładkich powierzchniach i ostrych szczegółach. Jest to szczególnie ważne, gdy kilka elementów jest połączonych w jeden obiekt. Dzięki niskiemu skurczowi żywicy, poszczególne elementy ruchomych części, funkcjonalne prototypy czy figurki akcji idealnie do siebie pasują.

Materiał nadaje się również do zastosowań wymagających dobrej trwałości i odporności na uderzenia, np. w produktach końcowych lub obudowach.
Gotowe wydruki można poddać obróbce końcowej w standardowym procesie z kąpielą IPA i utwardzaniem UV. W przeciwieństwie do większości żywic, Resin Tough White nie ma ostrego zapachu i nie żółknie z upływem czasu.

Mechaniczny

W pełni funkcjonalne części mechaniczne utworzone za pomocą Zortrax Resin Tough można zaimplementować w urządzeniach takich jak drukarki 3D FDM.

Wszechstronny

Zortrax Resin Tough to wszechstronny materiał dla inżynierów, twórców produktów, artystów i hobbystów. Nadaje się do projektów obejmujących modelowanie i określone zastosowania przemysłowe.

Twardy

Modele drukowane w 3D za pomocą Zortrax Resin Tough są solidne i odporne na uderzenia, dzięki czemu materiał może być z powodzeniem stosowany w produktach końcowych lub prototypach, które wymagają zwiększonej trwałości.

Zmontowane części

Ze względu na niski skurcz żywicy producenci mogą łączyć kilka elementów w jeden model. Wydrukowane części pasują do siebie bez żadnych problemów.

Zastosowanie:

 • Produkty końcowe
 • Funkcjonalne prototypy
 • Prototypy techniczne
 • Urządzenia
 • Przybory
 • Obudowa produktu
 • Projekty artystyczne
 • Figurki / zabawki
 • Ruchome części

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Zortrax Resin Tough White

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Zortrax Resin Tough White

Ciekawostki

Dzięki specjalnym drukarkom 3D jest już możliwe, wyprodukować modele z tytanu, ceramiki, drewna i wielu innych materiałów.