Revell Zestaw modelowy VW Garbus

Skala 1:24

102,00 zł

(włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 1 szt.

Dostawa do środa, 6 marca, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 00:00 godz..

Jeszcze 2 sztuki dostępne w magazynie

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 229,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • 24 elementy

Nr art.: REV-67681, Zawartość: 1 szt., EAN: 4009803676814

Informacje i dane techniczne produktu:

 • Nr art.: REV-67681
 • Numer producenta: 67681
 • Marka (producent): Revell
 • Zawartość: 1 szt.
 • Rodzaj produktu: Modelarstwo
 • Poziom trudności: Level 3
 • Skala: 1:32
Opis

Działa i działa i działa. VW Garbus to kult i niemal styl życia. Nic dziwnego, że pozostawał pierwszym samochodem od wielu pokoleń i jest pamiętany jako towarzysz w młodości. Dzisiaj Garbus jest bardziej popularny niż kiedykolwiek i ma dużą rzeszę fanów wśród młodych i starszych.

UWAGA!

Tylko dla dzieci powyżej 8 lat! Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
Zawierają klej na bazie rozpuszczalnika i farby rozpuszczalne w wodzie. Przed użyciem przeczytaj instrukcje, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je do wglądu.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P241 - Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P241 - Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.
 • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Revell Zestaw modelowy VW Garbus

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla Revell Zestaw modelowy VW Garbus

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Zestaw modelowy VW Garbus", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder